Legendernas närmaste engagemangOnsdagsfika kommer tillbaka i höst.På gång 2019
RoadLegends och RoadTramps. anordnar Grill aw och en tur på stan..
kommer finnas Korv med bröd för 20:- eller om ni tar med eget...
26/4 kl 17.00 på RoadTramps gård
24/5 kl 17.00 på Mottogåden
28/6 kl 17.00 på RoadTramps gård
26/7 kl 17.00 på Mottogåden
30/8 kl 17.00 på RoadTramps gård
28/9 på Mottogåden Avslutnings Fest tid kommer sen..
Väl mött Raaagers....